Consulting

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl
Doradzam w zakresie komunikacji społecznej organizacjom otoczenia biznesu, samorządom, firmom, oraz NGO. Cechą tej formy współpracy jest elastyczność oparta o zadaniowy charakter kooperacji.


Rynek publiczny

W czy mogę pomóc?

 • szkolenia i warsztaty dla podmiotów sektora publicznego
 • strategie komunikacji
 • media własne i zarządzanie polityką medialną
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • kampanie Public Affairs
 • konsulting w procesie przygotowania postępowania przetargowego
 • konsultacje polityczne

Rynek developerski

W czy mogę pomóc?

 • szkolenia i warsztaty: trendy, branding, mediaplan
 • strategie komunikacji
 • media własne i zarządzanie polityką medialną
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • kampanie Public Affairs
 • wsparcie społeczności lokalnych i strategie CSR
 • innowacje technologiczne

Rynek BPO / BSS

W czy mogę pomóc?

 • wsparcie działań zespołów odpowiedzialnych za employer branding
 • szkolenia i warsztaty: employer branding, przygotowanie oferty i promocja (dla samorządów), leadership
 • strategie komunikacji
 • media własne i zarządzanie polityką medialną
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • kampanie Public Affairs
 • wsparcie społeczności lokalnych i strategie CSR
 • komunikacja wewnętrzna

Nowe media

W czy mogę pomóc?

 • szkolenia i warsztaty: content marketing, warsztaty językowe, szkolenia dla dziennikarzy i twórców mediów
 • audyt i badania oczekiwań odbiorców
 • doradztwo w zakresie nowych form medialnych
 • media własne i zarządzanie polityką medialną
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • komunikacja wewnętrzna

Trzeci sektor / CSR

W czy mogę pomóc?

 • szkolenia i warsztaty: content marketing, warsztaty językowe, przygotowywanie ofert, szkolenia liderów
 • strategie komunikacji
 • audyt i badania oczekiwań odbiorców, grup interesariuszy w strategiach CSR
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • komunikacja wewnętrzna
Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl