Publikacje

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl

Na placu Zbawiciela świata nie zbawisz

Niektóre środowiska (niesłusznie) uzurpowały sobie prawo do bycia innowacyjnym, a PR w służbie technologii wiedzie nas na manowce – i opacznie rozumiemy innowacje, nie skupiając się na tym, co z nich najważniejsze. Rozwiązywaniu ważnych problemów cywilizacyjnych, których przybywa, pomimo geometrycznie rosnącej liczbie apek na rynku.

http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,19034833,na-placu-zbawiciela-swiata-nie-zbawisz.html

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl