Publikacje

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl

Nie ma nic poza tekstem, czyli Publicon ad 2018

Po 12 latach na rynku zdecydowaliśmy spróbować budować trochę inny model Agencji – bazujący na insighcie, wartościach i merytoryce. Stroniący od prostych rozwiązań i skrótów. Nie musimy pracować ze wszystkimi. Będziemy pracować z tymi, którzy chcą zrozumieć zmianę, w której uczestniczymy dzięki technologii. Głębiej. Mądrzej. My wierzymy, że dzięki temu trwale.
To potrzebuje odpowiednich ludzi, struktury, formatu Agencji. O tym jest ten tekst.

https://medium.com/publicon-magazine/nie-ma-nic-poza-tekstem-czyli-publicon-ad-2018-aecc6e581fa6

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl