Publikacje

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

Szkolenie to pozwoliło w pełni zapoznać się z tematyką współczesnych mediów internetowych, w tym z największym naciskiem na media społecznościowe.
Dzięki przekazanej wiedzy pracownicy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych zdobyli umiejętności dotyczące sprawnej obsługi social media, której celem jest
zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w internecie na rzecz firmy.

Podsumowując, potwierdzam przeprowadzenie szkolenia przez Agencję Publicon Sp. z o.o. na najwyższym poziomie.

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl