Publikacje

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Pan Szymon Sikorski w ramach współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego prowadził liczne warsztaty oraz wykłady z zakresu: Public Relations kraju, regionu, miasta; Zarządzania agencją Public Relations; Tworzenia społeczności; Rynku reklamy i Public Relations w Polsce i na świecie; Strategii Public Relations; Organizacji działań Public Relations.

Pan Szymon Sikorski prowadził również szkolenia z zakresu komunikacji społecznej oraz Public Relations, a także występował jako prelegent podczas wielu konferencji naukowych i branżowych, związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami.

Szymon
Sikorski
CEO in Publicon
Communication & development advisor
MBA lecturer at WSH
Lecturer at UWr and SWPS
e: s.sikorski@publicon.pl